Sundhed, trivsel og læring

Indsats og mål:

En god social og sund start for alle børn i skole og forening

Gennem samarbejde og udvikling på tværs af foreninger og skole at opnå:
  • Nye og flere fleksible aktiviteter til børn, unge og familier

  • Flere medlemmer i lokale foreninger

  • Flere foreningsledere og ildsjæle

  • Gennem udviklings- og læringsforløb for børn og unge at sikre:
  • Flere juniorledere/X-piloter
  • Flere motiveres og fastholdes i en aktiv og sund livsstil
  • Læring understøttes så flere får en ungdomsuddannelse
 
Projektets ambitioner, muligheder og mål:

Det ultimative mål er at udvikle, forankre og synliggøre et stærkt fremtidig lokalt samarbejde på tværs af foreninger, skole, SFO, børnehaver, virksomheder m.m.

At motivere forældre - unge og ældre ildsjæle med lyst, evne og styrke til at skabe det attraktive og aktive sunde miljø for børn, unge og familier.

Vi ønsker at motivere og inddrage nye partnere, nye ildsjæle og nye aktiviteter i samarbejdet.
 

 

Sundhed, trivsel og læring i Farsø